Kontakt z nami

Accounting-Innovations sp. z o.o.
ul.Leszka Czarnego 5
31-705 Kraków
NIP: 6783150410

 

tel: 517-342-692

tel: 509-440-704

email: biuro@acin.pl

Napisz do nas
Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Wiadomość:

Podaj sumę 4 i 5:


Zakres usług

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy kompleksowe usługi tj.:


1. Obsługa księgowo – finansowa:

 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (rocznych, okresowych)
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (rocznych, okresowych)
  • sporządzanie sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
  • sporządzanie dokumentacji do wniosków kredytowych

 

2. Obsługa kadrowo – płacowa:

 

  • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie dokumentacji związanej z pracownikami (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, kartoteki wynagrodzeń, listy obecności, inne)
  • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

 

Dostarczenie wszelkich deklaracji/dokumentów do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Głównego Urzędu Statystycznego następuje drogą elektroniczną za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kontakt z nami

Accounting-Innovations sp. z o.o.
ul.Leszka Czarnego 5
31-705 Kraków
NIP: 6783150410

 

tel: 517-342-692

tel: 509-440-704

email: biuro@acin.pl

Napisz do nas
Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Wiadomość:

Podaj sumę 7 i 1:


Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Copyright 2015 @ accounting-innovations
strony internetowe kraków